Coerver Coaching Mirror Moves

1. The Side Step / The Double Side Step
4. The Drag Push / The Drag Scissors
7. The Hop / The Hop Feint
10. The U-Turn / The U-Turn Hook
13. The Step Kick / The Step On
2. The Step Over / The Slap Step Over
5. The Whip / The Reverse Whip
8. The Pull Thru Step Over / The Pull Thru Scissors
11. The Cookie / The Inside Cut
14. The Pull Spin / The Half Pull Spin
16. The Outside Cut / The Low Wave
3. The Shimmy / The Shimmy Step Over
6. The Right Chop / The Double Chop
9. The Inside Foot Twist Off / The Outside Foot Twist Off
12. The Pull Push / The Pull Push Step On
15. The Slap Cut / The Double Slap Cut

Nasze dane

Stowarzyszenie Miejski Ludowy Klub Sportowy "WIDOK"

96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 102
klub@widokskierniewice.pl

NIP: 8361427698, KRS: 0000025764, REGON: 001275503
nr konta BS w Skierniewicach: 85 9297 0005 0100 1300 2004 0001

©2024 Widok Skierniewice. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search